Zapraszamy do wykorzystania kart podarunkowych o numerach: 26, 25, 49, 48, ponieważ czas ich realizacji upływa z dniem 29.02.2016r.