Fibryna bogatopłytkowa

PRF | Platelet Rich Fibrin

Fibryna bogatopłytkowa to koncentrat płytkowy nowej generacji w postaci trójwymiarowej struktury. Pozyskiwany jest z krwi własnej pacjenta, dzięki czemu naturalnie stymuluje szybszą regenerację, gojenie się tkanek miękkich i odbudowę kości. Fibryna bogatopłytkowa zawiera szereg czynników przyspieszających angiogenezę tj. tworzenie nowych naczyń krwionośnych oraz budowę nowych komórek, takich jak fibroblasty i osteoblasty. Dzięki przestrzennej strukturze płytki krwi są dłużej sty- mulowane do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz migracji mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała. PRF to autogenny, neutralny immunologicznie materiał, który pozwala uniknąć ryzyka reakcji uczuleniowej u pacjenta. Pobudza własne zasoby każdego organizmu do szybszej regeneracji.

Efekty zastosowania fibryny bogatopłytkowej:

  • Przyspieszony proces gojenia się tkanek przyzębia oraz zmienionych chorobowo miejsc w jamie ustnej
  • Utrzymanie struktur tkankowych w okolicach zębodołu poekstrakcyjnego
  • Przyspieszona regeneracja tkanek wokół wstawionych implantów
  • Odbudowa tkanek miękkich
  • Odbudowa ubytków kostnych
  • Zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • Naturalny opatrunek, który daje natychmiastowy efekt widoczny już po pierwszym zabiegu